ΑΣΤΙΚΟΣ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ "ΕΡΩΔΙΟΣ" ΣΥΝ.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΑΙΘΡΙΟ" ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 40 - 15124
ΓΡΑΦΕΙΟ: Β60 ΤΗΛ: 210-6196788 & 210-6197938 E-Mail: erodios2014@gmail.com

Text/HTML

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις εκλογές της 19ης Μαϊου 2019 εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων: 

Για το Δ.Σ., τακτικά μέλη

1. Αθανάσιος Φαλούκας 
2. Ευγενία Παπαδοπούλου 
3. Εμμανουήλ Κοκκινάκης
4. Κορίνα Αργυροπούλου
5. Παναγιώτης Πανάγος
6. Ιωάννης Τοπτσόγλου
7. Βασίλειος Κούλης

Για το Ε.Σ., τακτικά μέλη

1. Δημήτριος Σαρρής
2. Σοφία Αγγέλη
3. Ιωάννης Πασσιάς

Το Δ.Σ. και Ε.Σ. θα συγκροτηθούν σε σώμα, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημέρα των εκλογών (προθεσμία για τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της Γ.Σ.) και θα ενημερωθείτε, όπως πάντα, για την συγκρότηση σε σώμα όπως επίσης και για τις λοιπές αποφάσεις της Γ.Σ.

 


  

Text/HTML

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για τις δηλώσεις στο κτηματολόγιο μέχρι 22/07/2019.


  

Text/HTML

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Νο 129) ΓΙΑ Γ.Σ. 19 ΜΑΙΟΥ 2019 πατήστε εδώ

 


  

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η κτηματογράφηση για την περιοχή μας ξεκίνησε. Το γραφείο κτηματογράφησης βρίσκεται στην ΧΑΛΚΙΔΑ, στην Λεωφόρο Αθηνών 24Α & 24Β, συνοικία Κάνηθος, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Χαλκίδας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210 37398
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 8.30 ~ 16.30 και Τετάρτη 8.30 ~ 20.30

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο κτηματογράφησης στο Γαλάτσι άρχισε να λειτουργεί από σήμερα (13/03/2019).
Η διεύθυνση είναι Βεΐκου 137 και οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά 8.00 ~ 4.00
Τηλέφωνο επικοινωνίας προς το παρόν δεν υπάρχει και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ 

 • Έντυπο Δήλωσης συμπληρωμένο
 • Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής
 • Σχεδιάγραμμα - σκαρίφημα του οικοπέδου (το οποίο βρίσκεται στο συμβόλαιό σας)
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας
 • Εκκαθαριστικό εφορίας ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ σας
 • Αν πρόκειται για κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία, υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΟ Β1 (στοιχεία ακινήτου):

Στην θέση οδός και αριθμός δεν συμπληρώνετε κάτι.
Στην θέση Τ.Κ. συμπληρώνετε τον Τ.Κ. Καρύστου 34001.
Στην θέση Περιοχή/Τοπωνύμιο συμπληρώνετε ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΠΑΞΙΜΑΔΑ - ΟΣΜΑΕΣ
Στην θέση εμβαδόν συμπληρώνετε το εμβαδόν του οικοπέδου σας.

Στην θέση Χρήση δεν συμπληρώνετε κάτι.
Στην θέση "το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου..." τσεκάρετε το κουτάκι ΝΑΙ.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία είναι τρίμηνη για τους κατοίκους εσωτερικού (έως 22/04/2019) και εξάμηνη για τους κατοίκους εξωτερικού (έως 22/07/2019)

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις γίνονται στην σελίδα του κτηματολογίου www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx με την χρήση username και password.

Πατήστε το λινκ για να ανοίξετε τις οδηγίες συμπλήρωσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά LinkClick.aspx
Πατήστε το λινκ για να κατεβάστε το έντυπο της Δήλωσης 
LinkClick.asp

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφούμενης περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την υποβολή της δήλωσης του Ν.2308/1995 θα πρέπει να καταβάλετε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης για κάθε δηλούμενο δικαίωμα ύψους:

 • 35€ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο
 • 20€ για κάθε δικαίωμα σε χώρο στάθμευσης ή αποθήκης που αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία (με χιλιοστά στο οικόπεδο)
 •  
 • Η πληρωμή γίνεται αφού καταθέσετε την δήλωσή σας στο κτηματολόγιο και σας δωθεί από εκεί το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 
 • Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης στην Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης: Aν επιλέξετε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά, η πληρωμή του τέλους είναι δυνατή μόνο με πιστωτική κάρτα μέσω της εφαρμογής.

 •  


  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 23/05/2018

Αγαπητά μέλη του Συνεταιρισμού,

Την Παρασκευή τίθεται σε εφαρμογή ο Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 679/2016 (ΕΕ).

Ο Συνεταιρισμός μας, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και πληροφορικούς, έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης με το περιεχόμενό του.

Κατά το σκέλος που σας αφορά, σας υπενθυμίζουμε ότι τηρούμε μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Συνεταιρισμού, και μόνο για τον σκοπό αυτό, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε άλλη διαβίβαση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είστε μέλη του συνεταιρισμού.

Σας ενημερώνουμε πως διατηρείτε τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται, δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή, μεταφορά ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τηρούνται ανακριβώς.

Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, ο Συνεταιρισμός θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεταιρισμό με αποστολή email στη διεύθυνση: erodios2014@gmail.com ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό: 210 6196788.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3,  Τ.Κ. 115 23, (Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600), καθώς και άσκησης των ένδικων μέσων ενώπιον Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στην διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα δικαιώματά σας και να σας βοηθήσουμε να τα ασκήσετε προσηκόντως.


  

 

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ !!!

ΟΙΚ.946 Ο.Τ.108   ΠΑΡΑΛΙΑ Νο 1    ΟΙΚ.893 Ο.Τ.102   ΟΙΚ.877 Ο.Τ.101   ΠΑΡΑΛΙΑ Νο2
ΟΙΚ.946 Ο.Τ.108   ΠΑΡΑΛΙΑ  Νο1      ΟΙΚ.893 Ο.Τ.102   ΟΙΚ.877 Ο.Τ.101  ΠΑΡΑΛΙΑ Νο2

ΟΙΚ.885 Ο.Τ.101   ΟΙΚ.910 Ο.Τ.103   ΠΑΡΑΛΙΑ Νο3   ΟΙΚ.911 Ο.Τ.103   ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Νο3 και ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Ε.Η  
ΟΙΚ.885 Ο.Τ.101  ΟΙΚ.910 Ο.Τ.103   ΠΑΡΑΛΙΑ Νο3     ΟΙΚ.911 Ο.Τ.103   ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Νο3
                                                                                                                           και ΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                           ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Ε.Η

ΟΙΚ.282 Ο.Τ.30      ΠΑΡΑΛΙΑ Νο4   ΠΑΡΑΛΙΑ Νο.1
ΟΙΚ.282  Ο.Τ.30     ΟΙΚ.882 Ο.Τ.101   ΠΑΡΑΛΙΑ Νο4      ΠΑΡΑΛΙΑ Νο 1 
                                                                                              

    ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ  ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ (2)  ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ (3)

                            ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ..........
                                                                  
                          


  

 

1ος ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Ο.Τ.94 ΕΩΣ 115

      


2ος ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Ο.Τ.71 ΕΩΣ 93

        


3ος ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Ο.Τ. 36 ΕΩΣ 70

       


4ος ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Ο.Τ. 1 ΕΩΣ 35

     

 


  

Ενημέρωση
25/02/2019


20/11/2018


20/11/2018


20/11/2018


29/06/2018


24/04/2018


1/2/17


19/1/2015

Σας παραθέτουμε το έγγραφο της ΔΟΥ Καρύστου, όπου αναφέρει, εκτός από την ΠΟΛ με την οποία καθορίζεται (τότε το 2008) η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, ότι για την έκτασή μας δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου, δηλαδή είναι εκτός ΑΠΑΑ.
Επίσης σας παραθέτουμε και την μεταγενέστερη ΠΟΛ με την οποία αλλάζει η τιμή ανά τετραγωνικό από 11,50ευρώ/τμ στα 15ευρώ/τμ. Εξακολουθεί η έκταση του Συνεταιρισμού να είναι εκτός ΑΠΑΑ.

Στα παρακάτω link μπορείτε να δείτε τις σχετικές ΠΟΛ.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7039

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16687


23/12/2014


14/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν συγχώνευσης των Τραπεζών Εμπορικής & Alpha Bank, ο αριθμός λογαριασμού του Συνεταιρισμού άλλαξε. Ο νέος αριθμός λογαριασμού, πλέον στην ALPHA BANK είναι 501002002005430. Μην ξεχνάτε να ζητάτε να πληκτρολογείται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός σας αριθμός.

Το IBAN για μεταφορές ebanking είναι: GR98 0140 5010 5010 0200 2005 430


26/04/2013

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Β.ΤΣΟΥΜΑ

Διαθέσιμη στα downloads ή πατήστε εδώ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κ.Α.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ) ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ "ΕΡΩΔΙΟΣ" ΣΥΝ.Π.Ε.

Σας παραθέτουμε την πρόσφατη Τεχνική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού κ. Αντωνίου Μανδηλαρά, στην οποία αναφέρονται οι εργασίες οδοποιϊας και τεχνικών έργων υποδομής, τα αποπερατωμένα Τεχνικά Έργα μη προβλεπόμενα αλλά απαραίτητα, τα Αποπερατωμένα Ειδικά Έργα μη προβλεπόμενα αλλά απαραίτητα και οι υπολειπόμενες εργασίες.


  

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 24/10/2014 ΑΦΗΣΕ ΑΝΕΠΑΦΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Κατά την διάρκεια της καταιγίδας της 24/10/2014, η περιοχή του Συνεταιρισμού εδέχθη μεγάλη ποσότητα όμβριων υδάτων, που ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά (100 τόνοι νερού ανά στρέμμα) τα οποία αποτελούν ύψος βροχής μηνός.
Παρά το μεγάλο ύψος της βροχόπτωσης που συνέβη, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (μικρότερο της 1ώρας) το δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων, το οποίο είχε καθαριστεί πρόσφατα, ανταποκρίθηκε πλήρως.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 25/10/2014 σε όλη την έκταση του Συνεταιρισμού, να μην βρεθούν προβλήματα στα οδοστρώματα, στα κρασπεδόρειθρα των δρόμων και στα τεχνικά έργα συλλογής όμβριων. 
Το παραπάνω οφείλεται στην ΠΡΟΝΟΙΑ του Δ.Σ. να κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 80χλμ στην έκτασή μας.


  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Σ.Δ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

... μεχρι σήμερα ουδεμία επίσημη απάντηση έχει λάβει ο Συνεταιρισμός μας για την πορεία του θέματος.....!!!


  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ "ΕΡΩΔΙΟΣ" Συν.Π.Ε.

Σας παραθέτουμε, προς ενημέρωσή σας, την Τεχνική Έκθεση του πτ/χου τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε., Γεωργίου Κωστόπουλου, την οποία συνέταξε, ενεργώντας με εντολή του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας και η οποία καταγράφει τα εκτελεσθέντα έργα υποδομής στην έκταση του Συνεταιρισμού.


  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κ.Α.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ) ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ "ΕΡΩΔΙΟΣ" ΣΥΝ.Π.Ε.

Σας παραθέτουμε την Τεχνική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού κ. Αντωνίου Μανδηλαρά, στην οποία αναφέρονται οι εργασίες οδοποιϊας και τεχνικών έργων υποδομής, τα αποπερατωμένα Τεχνικά Έργα μη προβλεπόμενα αλλά απαραίτητα, τα Αποπερατωμένα Ειδικά Έργα μη προβλεπόμενα αλλά απαραίτητα και οι υπολειπόμενες εργασίες.


  


  

Αεροφωτογραφία της περιοχής των οικοπέδων

H φωτογραφία είναι διαθέσιμη και σε υψηλή ανάλυση στην σελίδα των downloads

 Είσοδος
 produced by mm   |   Copyright 2009 by Ερωδιός