ΕΡΩΔΙΟΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ – Τα Νέα του Συνεταιρισμού

Αριθμός λογαριασμού στην ALPHA BANK για τις καταθέσεις σας

IBAN GR9801 4050 1050 100 200 200 5430 (χωρίς κενά)

Παρακαλούμε στην αιτιολογία προς δικαιούχο να αναγράφετε τον κωδικό σας αριθμό και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η μεταφορά γίνει από άλλη τράπεζα θα πρέπει να επιλέξετε τα έξοδα (προμήθειες τραπέζης) να βαρύνουν εσάς.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε περιθώριο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 να δηλώσετε τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων σας στους δήμους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/

Με κλικ στην κατηγορία «Μη ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζονται οι διορθώσεις για:

  • Επιφάνειες κτισμάτων με «κομμένη» παροχή ρεύματος λόγω διακοπής (όχι οφειλής).
  • Επιφάνειες κτισμάτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία.
  • Επιφάνειες κτισμάτων, αποπερατωμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ
  • Επιφάνειες οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στον δήμο για επιβολή ΤΑΠ.