Παράταση στις δηλώσεις Κτηματολογίου

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για τις δηλώσεις στο κτηματολόγιο μέχρι 22/07/2019