Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε περιθώριο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 να δηλώσετε τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων σας στους δήμους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/

Με κλικ στην κατηγορία «Μη ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζονται οι διορθώσεις για:

 • Επιφάνειες κτισμάτων με «κομμένη» παροχή ρεύματος λόγω διακοπής (όχι οφειλής).
 • Επιφάνειες κτισμάτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία.
 • Επιφάνειες κτισμάτων, αποπερατωμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ
 • Επιφάνειες οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στον δήμο για επιβολή ΤΑΠ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις εκλογές της 19ης Μαϊου 2019 εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων: 

Για το Δ.Σ., τακτικά μέλη

 1. Αθανάσιος Φαλούκας 
 2. Ευγενία Παπαδοπούλου 
 3. Εμμανουήλ Κοκκινάκης
 4. Κορίνα Αργυροπούλου
 5. Παναγιώτης Πανάγος
 6. Ιωάννης Τοπτσόγλου
 7. Βασίλειος Κούλης

(περισσότερα…)