Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε περιθώριο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 να δηλώσετε τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων σας στους δήμους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/ Με κλικ στην κατηγορία «Μη ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζονται οι διορθώσεις για: Επιφάνειες κτισμάτων με «κομμένη» παροχή ρεύματος λόγω διακοπής (όχι οφειλής). Επιφάνειες κτισμάτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία. Επιφάνειες κτισμάτων, αποπερατωμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ Επιφάνειες οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στον δήμο για επιβολή ΤΑΠ.
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις εκλογές της 19ης Μαϊου 2019 εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων:  Για το Δ.Σ., τακτικά μέλη Αθανάσιος Φαλούκας  Ευγενία Παπαδοπούλου  Εμμανουήλ Κοκκινάκης Κορίνα Αργυροπούλου Παναγιώτης Πανάγος Ιωάννης Τοπτσόγλου Βασίλειος Κούλης Για το Ε.Σ., τακτικά μέλη Δημήτριος Σαρρής Σοφία Αγγέλη Ιωάννης Πασσιάς Το Δ.Σ. και Ε.Σ. θα συγκροτηθούν σε σώμα, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημέρα των εκλογών (προθεσμία για τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της Γ.Σ.) και θα ενημερωθείτε, όπως πάντα, για την συγκρότηση σε σώμα όπως επίσης και για τις λοιπές αποφάσεις της Γ.Σ.