9 Δεκεμβρίου, 2019

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις εκλογές της 19ης Μαϊου 2019 εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων: 

Για το Δ.Σ., τακτικά μέλη

  1. Αθανάσιος Φαλούκας 
  2. Ευγενία Παπαδοπούλου 
  3. Εμμανουήλ Κοκκινάκης
  4. Κορίνα Αργυροπούλου
  5. Παναγιώτης Πανάγος
  6. Ιωάννης Τοπτσόγλου
  7. Βασίλειος Κούλης

(περισσότερα…)