Εποπτικό Συμβούλιο

ΑΣΤΙΚΟΣ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  «ΕΡΩΔΙΟΣ»  ΣΥΝ.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΙΘΡΙΟ» ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 40 – 15124 – ΓΡΑΦΕΙΟ: Β 60
ΤΗΛ: 210-6196788 & 210-6197938
E-Mail: erodios2014@gmail.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα 8 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μ.μ., στο γραφείο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εκπαιδευτικών «Ερωδιός», που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο», μετά από πρόσκληση του πλειοψηφισθέντος  συμβούλου  κ. Σαρρή Γεώργιου, συνεδρίασε το εκλεγμένο από τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2016, Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

 Παρέστησαν οι:

  1. Σαρρής Γεώργιος
  2. Αγγέλη Σοφία
  3. Ζαβός Νικόλαος

Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Σαρρής Γεώργιος προτείνει τη συγκρότηση σε σώμα του Εποπτικού Συμβουλίου. Μετά από συζήτηση προτείνεται ομόφωνα από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος ο κ. Σαρρής Γεώργιος, ο οποίος και το αποδέχεται.

Κατόπιν τούτου λήγει η συνεδρίαση και η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ:                            ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ

                                   ΖΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ