Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΣΤΙΚΟΣ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  «ΕΡΩΔΙΟΣ»  ΣΥΝ.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΙΘΡΙΟ» ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 40 – 15124 – ΓΡΑΦΕΙΟ: Β 60
ΤΗΛ: 210-6196788 & 210-6197938
E-Mail: erodios2014@gmail.com

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα 8 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μ.μ., στο γραφείο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εκπαιδευτικών «Ερωδιός», που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο», μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου  κ. Εμμανουήλ Κοκκινάκη, συνεδρίασε το εκλεγμένο από τις αρχαιρεσίες της 3ης Ιουλίου 2016, Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Παρέστησαν οι:

  1. Κοκκινάκης Εμμανουήλ
  2. Αργυροπούλου Κορίνα
  3. Αρμάου – Μπέλλα Ζωή
  4. Μανδηλαράς Δημήτριος
  5. Τοπτσόγλου Ιωάννης
  6. Πανάγος Παναγιώτης
  7. Γεώργιος Χαρδαλιάς

Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Κοκκινάκης προτείνει τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από συζήτηση και μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εμμανουήλ Κοκκινάκης                                      
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
Ζωή Αρμάου – Μπέλλα  
ΤΑΜΙΑΣ:
 Κορίνα Αργυροπούλου                                        
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Δημήτριος Μανδηλαράς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
Παναγιώτης Πανάγος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: 
Ιωάννης Τοπτσόγλου
ΜΕΛΟΣ: 
Γεώργιος Χαρδαλιάς